När man går i skolan så är det inte bara viktigt att man har bra lärare och skaffar värdefull kunskap i olika ämnen, utan också att man skapar goda relationer med sina klasskamrater. En god sammanhållning främjar alla i klassen, både vad gäller skolarbetet och tiden utanför lektionerna. Det är precis samma princip på en arbetsplats där till och med de mest mondäna jobben och arbetsuppgifterna görs roliga och stimulerande om man trivs med sina kollegor.

Ett mycket effektivt sätt att skapa sammanhållning i klassen är att ha snygga eller kul klasströjor som endast klasskamraterna och eventuellt lärarna kan ha. Man kan ha dem i vardagslivet men också vid speciella tillfällen då klassen gör någonting gemensamt, som till exempel en skolresa eller en tävling mot någon annan klass. Kanske man har anmält sig till en frågesport i TV eller planerar man en kul skolfest där varje klass utmärker sig för något? Oavsett tillfälle så kan en klasströja skapa en riktigt bra stämning och sammanhållning och detta är något eleverna kommer att bära med sig under resten av livet.

När man väljer tryck för en klasströja är det viktigt att alla får vara med i beslutsprocessen, vilket ytterligare bidrar till att sammanhållningen ökar. Man vill ju att alla skall vara nöjda och stolta över sin tröja och man kan göra det till ett roligt evenemang att planera och designa sin tröja. Låt alla få vara med och komma med olika idéer och gör så att tröjan blir något som både gruppen och individen gärna har på sig och står för. Skolåren är bland de bästa i livet och när man långt senare ser foton på sig själv bärandes just den tröjan man gjort gemensamt så kommer det att ge positiva minnen och associationer. Så sätt igång och skapa allas perfekta klasströja.